MESCİD-İ AKSA'YI MUHAFAZA

Onlar ilk kıblemizi canları ve malları ile savunuyor. Ya siz?

İşgalci İsrail Kudüs’teki Müslümanlara her fırsatta ve her alanda zulüm etmeye devam ediyor. Kudüslü kardeşlerimiz her türlü zulüm ve baskıya rağmen ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı savunmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa’yı bölmenin önündeki tek engel olan Kudüslü kardeşlerimiz ekonomik baskılar ile direnişlerinden vazgeçirilmeye ve Kudüs’ü terk etmeye zorlanıyor.

Siz de onların bu direnişine destek olmak için Kudüs’te gerçekleştirdiğimiz projelere destek olun.