Son güncellenen Oct 23, 2018

Vakfın projeleri

Ümmet Vakfı, Mübarek Mescid-i Aksa ve Kudüs’e hizmet amacıyla çalışmalar yürütmekte; bu toprakların Müslümanlığını ve Mübarek Mescid-i Aksa’nın kutsallığını muhafaza edecek, buradaki kutsal değerleri sağlam bir şekilde koruyacak plan, proje ve programlar geliştirerek çaba harcamaktadır.

Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitim, işgalci yahudi rejiminin hedef aldığı projelerin başında gelmektedir. İşgalci yahudiler, halkı Filistin davasından uzaklaştırıp işgalin sineye çekilmesi ve işgalcilerle beraber yaşamalarını sağlamak için Kudüs halkının eğitim çalışmalarında kimlik inşasını bozmaktadırlar. Kudüs’te işgalci belediyeler eğitim çalışmalarında öne geçmek ve yahudi tarihini yaymak için özel okullara, her öğrenci için senelik yardımlarda bulunmaktadırlar. Bu girişimler neticesinde işgalciler, eğitim çalışmalarının %60’ını kontrolleri altına almayı başarmışlardır. Eğitim projelerimiz; Kudüs’teki eğitim kuruluşları ve okullara destek olup teknik donanımlarını geliştirmek, laboratuvar ve spor salonları oluşturmak, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına varmaları için servisler tahsis etmek, üniversite öğrencilerine burs vermek, ilk ve orta öğretimdeki başarılı öğrencileri maddi ve manevi olarak desteklemek ve bu konuda yapılan bağışları en güzel şekilde projelendirip, yönlendirmektir.

Ekonomik Hizmetlerimiz

İşgalci rejimin Kudüs’teki tutumu, şehirdeki hayat şartlarının büyük oranda pahalılaşmasına neden olmuştur. İşgalci rejimin esnaf ve tüccarlardan yüksek vergi alması Kudüs halkına yapılan baskıların bir göstergesidir. Bu yaptırımlar sonucu fakirlik oranı doğu Kudüs’te %80’lere ulaşırken bu oran çocuklarda %85’e ulaşmaktadır. Vakfımızın bazı projeleri; Kudüs’teki esnaf ve zanaatkarlara kredi desteğinin verilmesi, Kudüs’e yardım projelerinde yer alan malzeme tedarikinin Kudüs esnafından sağlanması, işgalcilerin kontrolü altındaki göçleri önlemek için halka uygun konut kredileri sunulması, ekonomik hareketliliği sağlamak için meslek kursları açılması, ziraat ve tarım çalışmaları yapılmasıdır.

Mescidi Aksa’nın planları

Günümüzde Mübarek Mescid-i Aksa, yahudiler için büyük önem arz etmektedir. Zira yahudiler, Süleyman mabedini inşa etmek maksadıyla Mescid-i Aksa’nın asıl kimliğini değiştirip, yahudi kimliği oluşturmayı hedeflemektedirler. Bu kimlik değişimi saldırı, baskın, yahudi yerleşkeleri inşa etmek, müslümanların kutsallarının altında çukurlar kazmak ve bölme planlarıyla olmaktadır. Vakfın yaptığı en önemli projeler; Mübarek Mescid-i Aksa’ya restorasyon ve onarım çalışmaları, ilim halkalarının kurulması, iftar programları, Beyarik seferleri, murabıtlara maddi ve manevi destekler ve hafızlık kurslarıdır.

Sosyal Hizmetlerimiz

Kudüs halkının sosyo-psikolojik yapısı, bir asırdır bozulup değişmiş, vahşi batı medeniyeti ile yahudi saldırılarından çok kötü bir şekilde etkilenmiştir. Bu değişim direnişin ve toplumun temel esaslarının sarsılmasına neden olmuştur. 1948 yılında savaştan sonra Kudüs’ün batısındaki aileler yoksulluklarından dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Bu göç dalgası neticesinde Kudüs’ün doğusundaki yerleşik nüfus ciddi oranda artmıştır. Sosyal çalışmalardaki projelerimiz; Kudüs’teki Sivil Toplum Kuruluşlarının desteklenmesi, fakir ve muhtaç ailelere yardım, yetim çocuklarının topluma kazandırılması için desteklenmesi, Kudüs’te kadınların rolünün artması maksadıyla kadınlara yeni fırsatlar sunulması, çocuk ve gençlerin eğitilmesiyle temiz nesiller yetiştirilmesi, kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılara yardım edilmesi, kötü alışkanlıklarla mücadele ve halkın kişisel gelişimiyle beraber toplumsal adaptasyonunu sağlamaktır.

Sağlık Hizmetlerimiz

Sağlık sektörü, işgalcilerin hedef aldığı ve kontrolü altına almaya çalıştığı bir diğer sektördür. 1996 yılından bu yana Kudüs halkına İsrail sigorta fonları vasıtasıyla ‘İsrail devlet sigortası’na kayıt yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu sigorta dahilinde halk hastanelere gidebilmek için aylık ağır sigorta primlerini ödemek zorunda bırakılmaktadır. Üstelik bu sigortalar, şehirdeki özel hastanelerin ekonomik kriz yaşamalarına da sebep olmaktadır. Sağlık alanındaki projelerimiz; Kudüs’te tam donanımlı modern hastaneler inşa etmek, ambulans aracı noktasındaki eksiklikleri gidermek, uzman doktorlar yardımıyla bölgedeki doktorları eğitmek, halkın hastanelerden faydalanabilmesi için uygun sigorta seçeneği sağlamak, ilaç yardımları yapmak ve tıp okuyan öğrencilere burs vermektir

Birlikte Kudüs halkının yüzlerini güldürelim...

Şimdi Bağış Yap